INTERFEJSY SYSTEMÓW POMIAROWYCHWybierz temat :
RS 232 IEEE 488.1 IEEE 488.2 SCPI VXI
Drajwery I/O Drajwery przyrządowe HP VEE LabView LabWindows/CVI oraz VisualC++
Kontrolery Aplikacje Laboratorium Literatura Inne strony


Kurs : Interfejsy systemów mikroprocesorowych - GPIB.
Konspekt wykładu.
Pytania kontrolne do wykładu.
Ćwiczenia praktyczne (symulatory) :
         Działanie interfejsu GPIB - Rozkazy i adresowanie.
         Działanie interfejsu GPIB - Rozkazy i adresowanie (Pytania i sprawdzanie odpowiedzi).


Kurs : Oprogramowanie systemów akwizycji i przetwarzania informacji.
Konspekt wykładu.
Pytania kontrolne do wykładu.
Tematy projektów laboratoryjnych.


Kurs : Akwizycja i przetwarzanie informacji.
Konspekt wykładu.
Pytania kontrolne do wykładu.
Tematy projektów laboratoryjnych.

 

Literatura :

  1 M.Chruściel ; LabView w praktyce ; BTC, 2008 *****
  2 W. Mielczarek ; Szeregowe interfejsy cyfrowe ; Helion, 1993 *****
  3 W. Mielczarek ; Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI ; Helion, 1999 ***
  4 W. Mielczarek ; Komputerowe systemy pomiarowe; Standardy IEEE488.2 i SCPI ; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002 *****
  5 W. Nowakowski ; Systemy interfejsu w miernictwie ; WKiŁ, Warszawa 1987 ****
  6 D. Świsulski ; Laboratorium z systemów pomiarowych ; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1998 ***
  7 W. Tłaczała ; Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo ; WNT, 2002 *****
  8 W. Winiecki ; Organizacja komputerowych systemów pomiarowych ; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997 *****
  9 W.Winiecki, J.Nowak, S.Stanik ; Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych ; MIKOM, 2001 *

Interfejsy szeregowe :

Interfejs szeregowy dla programowalnej aparatury pomiarowej.

Interfejs IEEE-488.1 ( IEC-625-1 ) :

HS 488 - Szybki transfer danych w GPIB.
Adresy, rozkazy i podstawowe procedury interfejsu IEC-625.
SRQ oraz procedury rozpoznania stanu urządzeń w interfejsie IEC-625.

Interfejs IEEE-488.2 ( IEC-625-2 ) :

Interfejs IEEE-488.2 w przyrządzie pomiarowym.
Technika synchronizacji w IEEE-488.2.
System raportowania stanu urządzenia IEEE-488.2.

SCPI - Standardowe polecenia programowanych urządzeń :

SCPI - Standardowe polecenia programowanych urządzeń pomiarowych.
Model podsystemu TRIGger w przyrządzie SCPI.
System raportowania statusu urządzeń SCPI.
Polecenia grupy MEASure.

Drajwery I/O, drajwery przyrządowe VXIplug&play oraz IVI :

Drajwer karty PC2 dla systemu DOS.
Biblioteka I/O - VISA ( Virtual Instrument Software Architecture ).
Drajwery przyrządowe VXIplug&play.
Drajwery przyrządowe IVI.

Środowiska projektowania aplikacji pomiarowych :

Aplikacje pomiarowe :

Wprowadzenie do języka programowania urządzeń - SCPI.
Biblioteki dynamiczne użytkownika do środowisk HP-VEE (v.3) & TestPoint.

Opis przyrządów laboratoryjnych :

Zasoby VISA w laboratorium.

Multimetr V-553.
Częstościomierz cyfrowy C-571.

Komutator kanałów pomiarowych I-201.
Komutator kanałów pomiarowych HAC-02.

Podwójne źródło napięć BM-572.
Generator sygnału sinusoidalnego PW-17.

Multimetr HP-34401A.
Multimetr HP-E1411B ( Moduł systemu VXI ).
Dwukanałowy oscyloskop cyfrowy HP-54600.

Potrójne źródło napięć HP-E3631A.
Generator funkcji HP-33120A.
Generator funkcji HP-E1441A ( Moduł systemu VXI ).

Pokrewne zbiory informacji :

Politechnika Warszawska - Instytut Radioelektroniki
Politechnika Warszawska - Instytut Technologii Maszyn (Kurs LabView)


    Początek strony