Systemy akwizycji i przetwarzania danych

ETEK041W

 

Kurs ETEK041W jest kontynuacją i rozwinięciem kursu prowadzonego dla studentów kierunku Elektronika przez zespół pracowników KMEiF pod kierunkiem dra Bogdana Kasprzaka, który opracował obszerny serwis internetowy adresowany do słuchaczy tego kursu. Uprzejmie proszę o korzystanie z tego serwisu w zakresie dotyczącym prezentacji wykładowych, przykładowych pytań zaliczeniowych oraz omówienia aparatury pomiarowej i zadań projektowych realizowanych w ramach laboratorium. Poniżej słuchacze kursu znajdą materiały uzupełniające.

 

Wykład poświęcony RS232 (EIA232) oraz aplet umożliwiający ćwiczenia z przebiegów czasowych.

Wykład poświecony zastosowaniu sieci TCP/IP do sterowania urządzeniami akwizycji danych.