Politechnika Wrocławska
Siatki zajęć
Kursy (dzienne)
Kursy (zaoczne)
Praktyka studencka
Projekt inżynierski
KMEIF
Informacje
Studia I
Studia II
Staff

U W A G A   D Y P L O M A N C I

kierunek: Elektronika 

(Electronics)

  

specjalność: Aparatura Elektroniczna

(Electronic Equipment)

  

 

Ostateczny termin składania projektów inżynierskich upływa:

 

 

 

 

Podanie o przedłużenie terminu złożenia projektu inżynierskiego (podpisane przez promotora i opiekuna specjalności) należy złożyć do dziekanatu do dnia 

 

Podanie jest dostępne na stronie http://www.weka.pwr.wroc.pl/

 

  

 

NAJPÓŹNIEJ 5 DNI PRZED OBRONĄ
U SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. projekt inżynierski - 1 egzemplarz pracy (tzw. biblioteczny, oceniony i podpisany przez promotora),
 2. praca do archiwum: drukowana dwustronnie (czcionka 8), numeracja stron - górny róg po zewnętrznej stronie kartki. Zaczynamy numerować ołówkiem  od oświadczenia o udostępnianiu pracy dyplomowej (strona nr 1), strona tytułowa (strona nr 2) i każda następna zapisana strona pracy dyplomowej. Ostatnią  ponumerowaną stroną pracy archiwalnej jest płyta CD  z elektroniczną wersją pracy, opisana wg wzoru: imię, nazwisko, tytuł pracy i rok ukończenia studiów. Całość dziurkujemy i zszywamy sznurkiem  wraz z teczką aktową. Praca archiwalna musi być oceniona i podpisana przez promotora,
 3. potwierdzenie opłaty za dyplom - 60 zł (+ 40 zł. odpis dyplomu w języku obcym). Opłatę proszę dokonać poprzez Edukację CL, 
 4. zdjęcia – 4 szt. o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, (+ 2 szt. do odpisu w j. obcym),
 5. karta zobowiązań – musi  być podpisana przez prowadzącego pracę,
 6. oświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia wraz z podaniem o odpis dyplomu w języku obcym (jeżeli odpis nie jest potrzebny proszę przekreślić podanie). Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie, a następnie po weryfikacji ocen dostarczyć do sekretarza komisji egzaminów dyplomowych,
 7. oświadczenie o samodzielności wykonywanego projektu inżynierskiego,
 8. oświadczenie o tożsamości pracy archiwalnej z nośnikiem elektronicznym.
 9. formularz zgłoszeniowy do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej (www.biurokarier.pwr.wroc.pl).

Zdjęcia (jedno podpisane), potwierdzenie opłaty i kartę zobowiązań proszę składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z podanym nr telefonu.

 

Wzór strony tytułowej projektu inżynierskiego znajduje się na: www.eka.pwr.wroc.pl/studenci >dyplomanci

Wzory dokumentów potrzebnych do obrony znajdują się na stronie  http://www.weka.pwr.wroc.pl/do_pobrania,41.dhtml

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 4/bud.E-1 u sekretarza Komisji dra Zbigniewa Świerczyńskiego.

 

 

Zakres egzaminu dyplomowego (studia inżynierskie, stacjonarne I-go stopnia - Elektronika

 

Zagadnienia kierunkowe

 1. Fala elektromagnetyczna: typy, parametry, właściwości.
 2. Metody pomiaru napięcia, natężenia prądu i impedancji elektrycznej.
 3. Parametry, właściwości i zastosowania elementów RLC.
 4. Tranzystory bipolarne i unipolarne: budowa, właściwości i zastosowania.
 5. Wzmacniacze operacyjne: właściwości i zastosowania. 
 6. Kombinacyjne i sekwencyjne układy logiczne.
 7. Mikroprocesory: budowa, zastosowania.
 8. Metody probabilistyczne w elektronice.
 9. Ciągła, dyskretna i szybka transformata Fouriera, widmo sygnału.
 10. Zasady działania przetworników elektroakustycznych.

Zagadnienia specjalnościowe: Aparatura Elektroniczna (EAE):

 1. Źródła światła: podział, parametry i przykłady.
 2. Pomiary wybranej wielkości nieelektrycznej: podstawy fizyczne i rozwiązania techniczne.
 3. Podstawowe właściwości statyczne i dynamiczne czujników.
 4. Właściwości mikrokontrolerów rodziny MSP.
 5. Porównanie układów FPGA z mikroprocesorami.
 6. Charakterystyka elementów platformy Java: język, API, maszyna wirtualna.
 7. Filtry cyfrowe: rodzaje, własności i aplikacje.
 8. Cechy aparatury rejestrującej sygnały bioelektryczne na wybranym przykładzie.
 9. Elementy mikrokontrolera ułatwiające implementację systemu operacyjnego.
 10. Główne podsystemy w budynku inteligentnym: pełnione funkcje i przykłady rozwiązań. 
Wtorek
20.10.2020r.
Imieniny
Pogoda

Gości online:4
(Zobacz listę)

Ogółem gości: 1500639
od dnia 11.05.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional


 

© Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2009-2020.
KMEiF, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 320 62 32, fax. +48 71 321 42 77
wykonał Bartosz Majdański w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Janusza Mroczki