Politechnika Wrocławska
O Katedrze
2O lat Katedry
Kadra naukowa
Dorobek naukowy
Laboratoria
Specjalność EAE
Koła Naukowe
Kontakt
KMEIF
Informacje
Studia I
Studia II
Staff
specEAE

Siatki dla specjalności Aparatura Elektroniczna

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Dlaczego warto studiować na specjalności Aparatura Elektroniczna?

Specjalność Aparatura Elektroniczna jest adresowana do wszystkich, których pociąga połączenie teorii i praktyki w projektowaniu, konstrukcji, oprogramowaniu, uruchamianiu, eksploatacji oraz serwisie aparatury elektronicznej - urządzeń, które zawierają czujniki, mikroprocesory, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, kontrolery sygnałów oraz nowoczesne, specjalizowane układy elektroniczne; aparatury mogącej współpracować z systemami komputerowymi.

Absolwenci specjalności są przygotowani zarówno do działań kreatywnych (projektanci, konsultanci) i menadżerskich (organizatorzy pracy) jak i obsługi i serwisu aparatury elektronicznej o zastosowaniach powszechnego użytku, medycznych i przemysłowych.

Zdobywana wiedza daje nie tylko podstawy teoretyczne, ale pozwala też na jej wykorzystanie w praktyce. Dotyczy to przede wszystkim:

 • doboru właściwych czujników i przetworników;

 • zastosowania najnowszych osiągnięć fotoniki i optoelektroniki;

 • podstaw matematyczno-fizycznych prowadzenia pomiarów oraz przetwarzania pozyskiwanych danych;

 • modelowania matematycznego i symulacji komputerowych (Matlab & Simulink);

 • programowania mikrokontrolerów MSP430 i ARM (asembler, C);

 • programowania procesorów sygnałowych (DSP) i cyfrowych kontrolerów sygnałów (DSC);

 • projektowania specjalizowanych układów elektronicznych (VHDL, CPLD, FPGA);

 • aplikacji mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych w przetwarzaniu sygnałów;

 • tworzenia pomiarowo-diagnostycznych przyrządów wirtualnych i programowania systemów pomiarowo-kontrolnych (VISA, SCPI, LabVIEW);

 • aplikacji multimedialnych i tworzenia interaktywnych stron w Javie;

 • wykorzystania metod sztucznej inteligencji;

 • efektywnej współpracy w zespole.

Aparatura Elektroniczna to następujące przedmioty:

Zastosowania czujników i przetworników:

-Fizyczne podstawy czujników

-Czujniki i przetworniki

-Biosensory

-Pomiary fizykochemiczne

Fotonika i optoelektronika:

-Wprowadzenie do fotoniki

-Optoelektronika

-Metrologia optyczna

Konstrukcyjne:

-Konstrukcja urządzeń elektronicznych

-Elektronika źródeł odnawialnych

-Elektroniczna aparatura medyczna

-Kondycjonowanie i analiza sygnałów biomedycznych

-Projektowanie aparatury elektronicznej

-Mikrokontrolery w aplikacjach analogowych

-Układy analogowe w systemach mikroprocesorowych

Mikrokontrolery, procesory sygnałowe i układy specjalizowane

-Mikrokontrolery

-Procesory sygnałowe

-Układy programowalne

-Cyfrowe kontrolery sygnałów

-Programowalne układy logiczne

-Aplikacje procesorów sygnałowych

-Wybrane interfejsy mikrokontrolerów

Programowanie systemów mikroprocesorowych i komputerowych

-Oprogramowanie mikrokontrolerów

-Analiza danych w systemach mikroprocesorowych

-Systemy operacyjne mikrokontrolerów

-Systemy akwizycji i przetwarzania danych

-Programowanie w języku Java

-Akwizycja i przetwarzanie informacji

Modelowanie oraz przetwarzanie danych i sygnałów:

-Modelowanie matematyczne i komputerowe

-Modelowanie stochastyczne

-Metody regresji w metrologii

-Procedury numeryczne analizy sygnałów i danych

-Procesory sygnałowe w przetwarzaniu danych

-Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów

-Techniki tomograficzne

-Techniki eksperymentu

Elektronika inteligentna:

-Inteligentny budynek

-Inteligentny samochód

-Czujniki i systemy sterowania w inteligentnych jednostkach

-Metody sztucznej inteligencji

-Zasady rozpoznawania i przetwarzania obrazów

Aparatura Elektroniczna to także:

 • doskonale wyposażone laboratoria komputerowe, studenckie oraz badawcze,

 • praca w laboratoriach na stanowiskach 1-osobowych,

 • dostęp do laboratoriów otwartych powiązanych z siecią Internet.

Dodatkowych informacji dotyczących specjalności udzielają:

 • Przewodniczący Komisji Programowej specjalności:

  prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka, tel. 71/ 320-62-32

 • Doradca toku studiów:

  dr inż. Ireneusz Jabłoński, tel. 71/ 320-63-29

Środa
1.12.2021r.
Imieniny
Pogoda

Gości online:3
(Zobacz listę)

Ogółem gości: 1587399
od dnia 11.05.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional


 

© Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2009-2021.
KMEiF, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 320 62 32, fax. +48 71 321 42 77
wykonał Bartosz Majdański w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Janusza Mroczki